Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach

Data obserwacji
Imię i nazwisko ucznia
Wiek w latach i miesiącach
Rodzaj
Kurs akademicki
Rok szkolny

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciel prowadzący obserwację

1. RUCH

TYPOWE WSKAŹNIKI Nie odpowiadam ZAWSZE CZĘSTO CZASAMI NIGDY
1.1 Pewnie się porusza
1.2 Wchodzi po schodach rozróżniając stopy ( lewa na pierwszy schodek, prawa na drugi)
1.3 Zeskakuje z różnych wysokości
1.4 Jest w stanie się wspiąć
1.5 Koordynuje swoje umejętności motoryczne bez upadania czy potykania się
1.6 Jest w stanie dopasować tempo I ruchy
1.7 Pewnie wykonuje różne aktywności ruchowe
1.8 Jest w stanie pić bez wylewania wody i we właściwy sposób używa widelca oraz łyżki
1.9 Używa puzli oraz gier takich jak: budowanie, kształty, przewlekanie nitki/drucika przez małe paciorki/koraliki
1.10 Trzyma flamastry I pędzle trzema palcami
1.11 Potrafi nałożyć skarpety I buty
1.12 Potrafi myć I wysuszyć dłonie
1.13 Poprawna motoryka – wycina, klei, potrafi kolorować nie wychodząc poza kontur
1.14 Potrafi dotknąć kciukiem innych opuszek palców (tej samej ręki) w klejności.
1.15 Używaróżnychmateriałów
STOPIEŃ TROSKI O OSIĄGNIĘCIE KOMPETENCJI
NOTATKI

2. KOMUNIKACJA

TYPOWE WSKAŹNIKI Nie odpowiadam ZAWSZE CZĘSTO CZASAMI NIGDY
2.1 Używa różnego tonu głosu oraz intonacji podczas mówienia
2.2 Używa złożonych wyrazeń aby zostać zrozumianym
2.3 Rozumie kominikaty skierowane do niego
2.4 Wtrąca/ włącza się do rozmowy w odpowiedni sposób
2.5 Wyraża uczucia mimiką twarzy oraz mową ciała
2.6 Mówi nie myląc podonych liter
2.7 Jest w stanie wymowić wszystkie głoski (małe wyjątki są dozwolone – ‘R’)
2.8 Utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą
STOPIEŃ TROSKI O OSIĄGNIĘCIE KOMPETENCJI
NOTATKI

3. UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNE

TYPOWE WSKAŹNIKI Nie odpowiadam ZAWSZE CZĘSTO CZSAMI NIGDY
3.1 ROZPOZNAJE różne modele do naśladowania – rodzina/szkoła
3.2 Rozpoznaje grupę, do której należy
3.3 pozwala na kontakt fizyczny ze sobą równieśnikom oraz dorosłym
3.4 Jest w stanie być w związky/relacji z innymi ludźmi ( zawierającymi kłótnie oraz agresję)
3.5 wchodzi w relacje z równieśnikami aby dzielić się doświadczeniami w zabawie/grze
3.6 Jest w stanie używać gry symbolicznej
3.7 Akceptujezmianayorazpropozycje
3.8 Wykazuje zainteresowanie różnymi sytuacjami oraz zajęciami
3.9 Akceptuje zasady poprzez respektowanie ich
3.10 Jest w stanie usiedzieć spokojnie
3.11 Akceptujejedzenie
3.12 Prosi o pomoc kiedy napotyka na trudności
3.13 Spokojnie akceptuje przerwę na leżakowanie/odpoczynek popołudniowy
3.14 Dziecko jest autonomiczne I niezależne od dorosłego
3.15 Osiągnęłokontrolęmięśnizwierających
STOPIEŃ TROSKI O OSIĄGNIĘCIE KOMPETENCJI
NOTATKI

4. Uczenie się i przyswajanie wiedzy

TYPOWE WSKAŹNIKI Nie odpowiadam ZAWSZE CZĘSTO CZSAMI NIGDY
4.1 Respektuje czas na zajęcia oraz ich trwanie
4.2 Jest w stanie uporządkować gry oraz materiały przestrzegając zasad funkcjonowania w grupie
4.3 Zapamiętujerymowanki I werszyki
4.4 rozpoznaje różne pory dnia
4.5 jest w stanie zorganizować swoją pracę
4.6 Potrafi skupić się nap racy/ zadaniu aż do końca
4.7 Jest w stanie rozpoznać różne pozycje/ miejsca – we wnątrz/ na zewnątrz; z przodu/ z tyłu; obok/daleko; nad/pod.
4.8 Potrafi rozróżnić wielkość omawianych obiektów/ przedmiotów – wysoki/niski; mały/duży; długi/krótki
4.9 Jest w stanie odczytać obrazki, rozmawiać o nich I łączyć je z kontekstem
4.10 Jest w stanie zaprezentować graficznie obiekty lub sytuacje oraz opowiedzieć o rysunku
4.11 Potrafi naszkicować element oraz opisać rysunek
4.12 Odtwarza dźwięk za pomocą różnych instrumentów oraz wskazuje je
4.13 Okazuje zainteresowanie cechami obiektów używając zmysłów
4.14 Sprząta I dba o rzeczy
4.15 Zdaje sobie sprawę z zagrożenia
4.16 Czeka na swoją kolej w czasie zajęć grupowych
STOPIEŃ TROSKI O OSIĄGNIĘCIE KOMPETENCJI
NOTATKI

GLOBALNA OCENA RÓŻNYCH OBSZARÓW ROZWOJU

OBSZARY ROZWOJU NOTATKI ROZPARTRYWANY POZIOM
1. RUCH
2. KOMUNIKACJA
3. UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNE
4. Uczenie się i przyswajanie wiedzy
Zapisz i wyślij